Dagens strømpris

Produktdetalj TP-931-85 Gas Booster Atex ATEX HiP Testpumpe for Gass S.No:10273B-01-21 931 Bar

11307 TP-931-85 Gas Booster Atex ATEX HiP Testpumpe for Gass S.No:10273B-01-21 931 Bar


https://nptas.no/EquipPics/tp-931.jpg 
Beskrivelse:  TP-931-85 Gas Booster Atex ATEX HiP Testpumpe for Gass S.No:10273B-01-21 931 Bar
Pumpe:HiP S-86-JN-135
Maks trykk/flow:Maks trykk: 931Bar Maks flow: 85NL/min
Mål L x B x H:450x360x579mm
Vekt:26kg
Gass ut:1/4toms mp
Gass inn:1/4toms npt
Nyutviklet ATEX trykktestpumpe med fokus på sikkerhet og vekt. Vi har bygget denne pumpen i sjøvannsbestandig aluminium, for å få vekten ned på et bærbart nivå. Pumpen har integrert mekanisk sikkerhetsventil og luftoperert sikkerhetsventil for å øke sikkerheten til brukeren + at det er et krav i NORSOK. Den har også analogt manometer + utgang til digitalt manometer for å hindre feil. Inkludert nødstopp og sikkerhetsmanometer på trykk ut, samt eget manometer på trykk inn.