Dagens strømpris

NPT AS utfører rengjøring, inspeksjon og trykktesting av rør og tanker

/images/trykktesting.jpg
NPT AS utfører rengjøring, inspeksjon og trykktesting av rør og tanker i på vårt moderne verksted. Vi leverer også personell og utstyr for kortere og lengre oppdrag

NPT AS har egne kvalitetsgodskjente prosedyrer for trykktesting av rør og tanker som er iht. Norsok L-004. Alle jobber blir utført med nødvendig dokumentasjon.

Personell

Vi kan tilby operatører, formenn, supervisorer og koordinatorer med lang erfaring innen trykktesting.

Utleie av utstyr

Testpumper, data loggere, manometer, manifolder, huber, flenser, plugger, rørdeler, slanger, ventiler.

Salg av utstyr og rekvisita

Reservedeler for dataloggere, transmittere, rørdeler (fittings, ventiler), slanger.