Dagens strømpris

Våre tjenester innen flushing

/images/IMG_9187.JPG
Våre tjenester innen flushing omfatter:
-Analysering av oljer (Partikler og vanninnhold)
-Bakteriebehandling av hydrauliske anlegg
-Filtrering av alle typer oljer
-Fjerning av vann i hydrauliske, olje beholdere og tanker
-OljefyllingvPresservering med olje
-Trykk/lekkasje testing med olje
-Støtte i forbindelse med prøving og uttesting av hydrauliske komponenter (sylindere, verktøy, ventiler)
-Sub sea/ funksjonstesting (FAT/SIT)
-Varm oljespyling (Hot oil flushing) av Smøreoljesystem, kontrollinjer for ventiler og hydrauliske anlegg

NPT AS har egne kvalitetsgodkjente prosedyrer for oljerenhold og analysering av renhet, som er i tråd med retningslinjer for oljerenhold i standarder som ASME, API, Norsok L-004, ISO 4406,NAS 1638, SAE 4059.

Alle operasjoner blir utført med nødvendig dokumentasjon (Sjekkliste, Rapporter, sertifikater, spyle logg, prøveeksemplar ).
Våre tjenester kan utføres på vårt verksted eller hos direkte hos oppdragsiver/kunde.