Dagens strømpris

Helse Miljø og Sikkerhet

/images/Kvalitetspolitikk-01.png
Vi har som overordnet mål å være blant de beste på Helse Miljø og Sikkerhet og kan vise til lavt sykefravær og yrkesrelaterte skader blant våre ansatte. Bedriften har egen kvalitetsleder, tillitsmann og flere verneombud.

Kvalitet

NPT AS er sertifisert i henhold til NS-EN 9001:2015 av Dovre Sertifisering. NPT AS er også kvalifisert i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning. Achilles ID er: 25164.

For å i møtekomme bransjens stadig strengere krav til våre tjenester, har vi utviklet et eget kurs/opplæringsprogram for våre ansatte. I tillegg er vårt personell sertifisert iht. OLF retningslinjer for boltetrekking.

NPT AS har egne kvalitets godkjente prosedyrer for alle våre disipliner. Våre prosedyrer er i tråd med standarder og spesifikasjoner som: ASME, API, Norsok LCR-004, ISO 4406,NAS 1638, SAE 4059.