Helse Miljø og Sikkerhet

/images/sertifisering logoer3-01.jpg
Vi har som overordnet mål å være blant de beste på Helse Miljø og Sikkerhet og kan vise til lavt sykefravær og yrkesrelaterte skader blant våre ansatte. Bedriften har egen kvalitetsleder, tillitsmann og flere verneombud.

Kvalitet

NPT AS er sertifisert i henhold til NS-EN 9001:2008 av Dovre Sertifisering. NPT AS er også kvalifisert i Achilles Felles Kvalifikasjonsordning. Achilles ID er: 25164.

For å i møtekomme bransjens stadig strengere krav til våre tjenester, har vi utviklet et eget kurs/opplæringsprogram for våre ansatte. I tillegg er vårt personell sertifisert iht. OLF retningslinjer for boltetrekking.

NPT AS har egne kvalitets godkjente prosedyrer for alle våre disipliner. Våre prosedyrer er i tråd med standarder og spesifikasjoner som: ASME, API, Norsok LCR-004, ISO 4406,NAS 1638, SAE 4059.

Kundetilfredshet

Som et ledd i å være på topp når det gjelder kvalitet og leveranse, har vi fortløpende evaluering basert på våre kundeundersøkelser. Vår score på kundetilfredshet ligger på 8,65 av 10 poeng.

Last ned våre rapporter og sertifikat her:

Revisjonsrapport Dovre

NS EN 9001 ISO-2008 (2018)