Dagens strømpris

Verdi og Visjon

/images/verdier.jpgVisjon


Tryggere og smartere løsninger skapt for fremtiden. Et forbilde innen teknologi og kunnskapVerdier

NPT AS er i kraftig utvikling om dagen, men samtidig som vi utvikler oss skal disse 4 verdiene være grunnleggende for vår utvikling. 

Kompetent

Vi søker å oppdatere oss innen faget vårt og er positive til utvikling i samfunnet og i bedriften. Sammen finner vi nye måter å jobbe bedre på og vet at kunnskap er en god barriere for å oppnå høyere sikkerhet ved utførelse av jobber.

Ansvarlig

Vi tar ansvar for både vårt eget arbeid og vår kollektive innvirkning på samfunnet. Vi kompromisser aldri på sikkerheten. Vi tar initiativ og leverer det vi lover.

Respektfull

Vår bedriftskultur er inkluderende og alle skal føle seg trygg og trives på jobb. Vi verdsetter hverandre og hjelper hverandre å nå vårt fulle potensiale.

Nyskapende

I en industri i stadig forandring skal vi tørre å stille spørsmålstegn til status og våre eksisterende produkter og tjenester. Vi skal samarbeide med våre kunder for å fortsette å lære mer om løsninger som kan gjøre hverdagen til å våre kunder lettere og tryggere.