Dagens strømpris

Rengjøring, inspeksjon og trykktesting av rør og tanker

/images/IMG_8980.JPG
NPT AS utfører rengjøring, inspeksjon og trykktesting av rør og tanker i på vårt moderne verksted. Vi leverer også personell og utstyr for kortere og lengre oppdrag.
NPT AS har egne kvalitetsgodskjente prosedyrer for trykktesting av rør, tanker som er iht. Norsok L-004. Alle jobber blir utført med nødvendig dokumentasjon.