Kalibrering av sikkerhetsventiler og manometer

/images/IMG_8942.JPG
Vi utfører kalibrering av sikkerhetsventiler og manometer og lager et sertifikat. Vi kan også reparere sikkerhetsventiler dersom det viser seg at de lekker.