Dagens strømpris

NPT AS leverer personell og utstyr til oljerengjøring, varm oljespyling

/images/hof.jpg
NPT AS leverer personell og utstyr til oljerengjøring, varm oljespyling (Hot oil flushing) av hydrauliske anlegg, slanger og rørsystemer, og. Vi har lang erfaring med alle typer oljerenhold og kan tilby kvalifisert personell og utstyr til konkurransedyktige priser.

Våre tjenester omfatter:

Analysering av oljer (Partikler og vanninnhold)
Bakteriebehandling av hydrauliske anlegg
Filtrering av alle typer oljer
Fjerning av vann i hydrauliske, olje beholdere og tanker
Oljefylling
Presservering med olje
Trykk/lekkasje testing med olje
Støtte i forbindelse med prøving og uttesting av hydrauliske komponenter (sylindere, verktøy, ventiler)
Sub sea/ funksjonstesting (FAT/SIT)
Varm oljespyling (Hot oil flushing) av Smøreoljesystem, kontrollinjer for ventiler og hydrauliske anlegg

NPT AS har egne kvalitetsgodkjente prosedyrer for oljerenhold og analysering av renhet, som er i tråd med retningslinjer for oljerenhold i standarder som ASME, API, Norsok L-004, ISO 4406,NAS 1638, SAE 4059.

Alle operasjoner blir utført med nødvendig dokumentasjon (Sjekkliste, Rapporter, sertifikater, spyle logg, prøveeksemplar ).

Våre tjenester kan utføres på vårt verksted eller hos direkte hos oppdragiver/kunde.

Personell

Vi kan tilby teknikere, formenn, supervisors med stor faglig kompetanse innenfor oljerenhold/ flushing og funksjonstesting. Vi kan også bistå med utarbeidelse av rengjøring/test pakker,flushe skjematikk kvalitetskontroll prosedyrer, FAT etc.

Utleie av utstyr

Vi tilbyr også utleie av: Akkumulatorer, Aggregat for oljespyling og filtrering (HPU),membranpumper, testpumper, filterhus, Oljekjølere, varmevekslere, Lab utstyr for renhetsanalyse av olje, Mikroskop, partikkelteller, manifolder, måleinstrumenter for vanninnhold, slanger, tanker, rør fittings.

Salg av utstyr og rekvisita

Filter for oljeaggregat
Fittings(rørdeler)
Monitor og slides for prøvetaking
Olje for flushing (mineral, syntetisk og vannbaserte oljer)
Oljeposer til fat (BiBa bag)
Prøveflasker
Slanger