NYHETER
Kurs
01.01.2016
Facebook
01.10.2015
NPT flytter
01.07.2015
Ny Webside lanseres
27.05.2011

Inspeksjon, Rengjøring og Testing
Commissioning, Fabrikasjon Funksjonstesting, mekanisk ferdigstilling

Utleie av arbeidsledere, inspektører og operatører
Spesialister innen Boltetrekking, Hydraulikk, Trykktesting, Sub sea testing

Utleie av utstyr
Data loggere, Filter, Flenser, Flowmeter, Manifolder, Manometer, Olje aggregat, Plugger, Testpumper, Steam aggregat, Ventiler, Video utstyr

Salg av utstyrspakker
Utstyr for Boltetrekking, Kjemisk rengjøring, Olje flushing, Trykktesting

Forbruksrekvisita
Filter element, Fittings, Pakninger, Pigger, Slanger, Utstyr for prøvetaking

NPT Testing AS har i de siste 10 åra markert seg som en trygg og solid leverandør av multidisiplinære tjenester til offshore industrien. Les mer om våre tjenester her eller besøk vår online utstyrsdatabase
INFO